Společnost Blue Elephant Investment

Investiční společnost Blue Elephant Investment a.s., dříve BEC Investment, a.s., byla založena v roce 2007 a specializuje se na investice hlavně ve výrobním průmyslu v rámci trhu České republiky. Jedná se o investice, které jsou námi považovány za perspektivní s ohledem na jejich potenciál a návratnost. Zaměřujeme se na investice, ve kterých můžeme uplatnit svoje dlouholeté zkušenosti a kde se také můžeme aktivně podílet na jejich řízení.

Naše společnost


Provádíme investice do společností s historií a tradicí, které ztratily svůj lesk a snažíme se z nich znovu vytvořit firmy, které obstojí na dnešním trhu.


Původně se naše společnost věnovala činnosti investiční a poradenské v oblasti investic a managementu se specializací na podporu podnikání, aby bylo „štíhlejší“, více zaměřené na konkrétní oblast a v konečném důsledku ziskovější. Prošli jsme určitým vývojem a od poradenské činnosti jsme ustoupili. Hlavní náplní jsou v současné době investice do takových malých a středních podniků, které je nutné restrukturalizovat, aby se zvýšilo jejich EBITDA, staly se konkurenceschopnými a úspěšnými na trhu.

Naše společnost

Provádíme investice do společností s historií a tradicí, které ztratily svůj lesk a snažíme se z nich znovu vytvořit firmy, které obstojí na dnešním trhu.

Naše hodnoty

  Naše hodnoty

 1. Důvěrné informace

  Zavazujeme se, že zpracujeme, uložíme a sdělíme informace v souladu s profesní etikou a zákonnými požadavky, není-li jinak nařízeno soudem nebo jinou podobnou institucí ze zákona nebo úřadem.

 2. Čestné a transparentní podnikání

  Plně se zavazujeme k boji proti korupci, podplácení a nátlaku. Všichni naši zaměstnanci se musí chovat vždy v souladu s touto základní etikou podnikání.

 3. Kulturní respekt a rasová tolerance

  Vyžadujeme, aby naši zaměstnanci respektovali integritu kultur a zvyky lidí a zemí, v nichž se věnujeme podnikání a dodržovali všechny platné zákony a předpisy vztahující se k nim.

 4. Odpovědnost

  Zavazujeme se poskytovat všem zúčastněným stranám (včetně akcionářů, investorů, zákazníků, spotřebitelů, prodejců, dodavatelů, místních společenství a zaměstnancům) kvalitní servis a bereme osobní odpovědnost za všechny činy a výsledky.

 5. Správa a řízení společnosti

  Dodržujeme nejvyšší standardy etiky, integrity a podnikového řízení, jednáme vždy v souladu se zákony s cílem zajistit nejlepší servis zákazníkům. Společnosti kontrolujeme promyšleně a účinně po stránce finanční i správní.

Portfolio

CHEMOPLAST a.s., a.s.

CHEMOPLAST a.s. patří mezi společnosti v České republice, které mohou nabídnout kompletní zpracování plastů. Potřeby zákazníků u nás i v zahraničí naplňuje s úspěchem již více než 50 let. Dodávky forem, stejně tak jako zpracování technických plastů umí přizpůsobit vašim požadavkům a dodává je komplexně jako služby na klíč. To vše v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem a s využitím nejmodernějších technologií. Naše společnost vlastní Chemoplast od roku 2008.
www.chemoplast.cz

METRA BLANSKO s.r.o.

METRA BLANSKO s.r.o. je společnost se stoletou tradicí mající široké spektrum zákazníků se symbolem kvalitních a přesných výrobků a služeb. V současné době se METRA BLANSKO zabývá již výhradně vývojem, výrobou a prodejem tradičních přístrojů pro měření elektrických veličin. Tato společnost byla zahrnuta do našeho portfolia v roce 2009.
www.metrablansko.cz

METALKOVO a.s.

METALKOVO sídlí v Blansku a svojí činnost zahájilo 1.1.2021. Společnost je aktivníve zpracování plechů, vyrábí vysoce kvalitní kovové skříně (například pro prodejní automaty jízdenek nebo průmyslových strojů) a je specialistou v následném zpracování a povrchových úpravách.
www.metalkovo.cz

FLAJZAR, s.r.o.

Firma FLAJZAR se dlouhá léta zabývá samostatným vývojem elektronických zařízení a přístrojů, s následnou kusovou nebo sériovou výrobou. Ať už jsou to elektronické signalizátory pro rybáře, prvky zabezpečovací techniky, zejména GSM komunikátory, nebo výroba elektronických stavebnic a modulů. Flajzar je součástí naší skupiny od roku 2013.
www.flajzar.cz

Kontakty


Blue Elephant Investment a.s.
Oldřišky Keithové 559/10
634 00 Brno
Czech Republic
info@beinvest.cz